Współpraca międzynarodowa

Uważamy, że warto, aby współpraca międzynarodowa był narzędziem wykorzystywanym przez organizacje, samorządy, przedsiębiorców i studentów. Dlatego inspirujemy do nawiązywania partnerstw zagranicznych oraz realizacji wspólnych projektów. Poszukujemy dobrych pomysłów i wskazujemy na możliwości ich finansowania. Rozmawiamy o interesach, możliwościach i potrzebach.  

Wiemy, co dzieje się na świecie i umiemy o tym opowiadać. Wyjaśniamy zawiłości wielkiej polityki, wskazujemy przyczyny konfliktów, pokazujemy problemy i ich rozwiązania, mówimy o pieniądzach, tłumaczymy polskie interesy w Europie i na świecie. Inspirujemy do samodzielnego myślenia, zmieniamy spojrzenie na świat.

Nasze działania w obszarze współpracy międzynarodowej realizowaliśmy w latach 2013-2015 pod szyldem "Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu", który prowadziliśmy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wcześniej, od 2000 do 2012 roku prowadziliśmy "Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu".