poszukujemy
Skupiamy osoby, które nie zadowalają się schematami. We wszystkim, czym się zajmujemy, szukamy innowacji, nowych form, nietypowych i skuteczniejszych rozwiązań.

inspirujemy
Pomysłami i modelami rozwiązań dzielimy się z innymi organizacjami, grupami mieszkańców oraz administracją publiczną. Prowadzimy warsztaty i szkolenia, wydajemy publikacje, zachęcamy do podejmowania kreatywnych przedsięwzięć, pozyskujemy środki na realizację naszych pomysłów.

zmieniamy
Nasze pomysły wdrażamy we współpracy z partnerami na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Angażujemy się w konsultacje społeczne, grupy robocze, komisje oceny, wprowadzamy nowe standardy.