* Fundusz sołecki

Dla sołtysek, sołtysów i liderów lokalnych zrealizowaliśmy przedsięwzięcie, które miało za zadanie rozwijanie funduszu sołeckiego w naszym województwie. Wspólnie z sołtyskami i sołtysami szukaliśmy i wdrażaliśmy proste, ale skuteczne sposoby angażowania mieszkańców w proces podziału funduszu oraz w wybór zadań, które warto wspomóc ze środków funduszu.

W projekcie, zrealizowanym w 2016 roku, udzieliliśmy sołtysom i sołtyskom wsparcia finansowego na realizację konsultacji podziału funduszu, wcześniej organizując dla nich wspólne spotkania i wspierając w przygotowaniu planów działań konsultacyjnych. Poniżej znajduje się kilka informacji z przebiegu projektu.


BONY NA REALIZACJĘ KONSULTACJI (CZERWIEC-LIPIEC 2016)
Informujemy, że w piątek, 29 lipca br. Komisja Oceny dokonała oceny „Planów procesu partycypacyjnego” złożonych przez uczestników projektu „Fundusz sołecki – partycypacja na wsi”. Ocenie podlegało 30 planów.
Po przeprowadzonej ocenie (etap formalny oraz ocena merytoryczna z zastosowaniem skali punktów od 0 do 24) Komisja wyłoniła 18 procesów konsultacyjnych, którym przyznano bony konsultacyjne (w tym dwa procesy zostały umieszczone na liście rezerwowej).
Poniżej znajduje się zestawienie – wynik oceny wraz z informacją o wartości przyznanych „bonów konsultacyjnych”:
Lista uczestników projektu, którym Komisja Oceny przyznała „bony konsultacyjne” na realizację procesu konsultacji społecznych funduszu sołeckiego >>>
Dziękujemy za nadesłane materiały i gratulujemy osobom wyłonionym!

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU (KWIECIEŃ-MAJ 2016)
Lista osób przyjętych do udziału w projekcie (wraz z listą osób wpisanych na listę rezerwową) >>>

Zaproszenie do projektu kierujemy do sołtysów, rad sołeckich oraz liderów lokalnych i społeczników z organizacji pozarządowych, którzy chcą, aby funduszem sołeckim zainteresowała się większa niż do tej pory liczba mieszkańców. Razem będziemy planować i prowadzić proces podziału funduszu, zwiększać zaangażowanie mieszkańców, organizować ciekawe spotkania poświęcone podziałowi funduszu – wszystko po to, aby decyzja o przeznaczeniu funduszu była rzeczywiście wspólną decyzją mieszkańców. Dlatego dla uczestników projektu zaplanowaliśmy wspólne spotkania szkoleniowe, pomoc we wprowadzeniu nowych rozwiązań w ich sołectwach oraz środki finansowe na pokrycie kosztów tych działań.

 


Udział w projekcie jest bezpłatny a grupa uczestników to tylko 30 osób. Spotkania (łącznie 3 dni) będą organizowane w dwóch grupach (jedna grupa w Toruniu, druga w Bydgoszczy). Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg (jedno ze spotkań będzie dwudniowe) oraz bezzwrotny bon w wysokości 1,8 tys. zł na działania konsultacyjne związane z funduszem sołeckim.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do 28 kwietnia 2016 w jednej z trzech form: e-mailem (fundacja@fundacja-torun.pl), faksem (56 652 11 21) lub pocztą (na adres Fundacji). Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy się kontaktować telefonicznie w sprawie ustalenia terminu spotkania.

Harmonogram przebiegu projektu >>>
Formularz zgłoszeniowy (wersja .pdf) >>>
Formularz zgłoszeniowy (wersja do wypełnienia elektronicznie) >>>
Regulamin rekrutacji (udziału w projekcie) >>>Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.