European Solidarity Corps i współpraca ponadnarodowa

Uważamy, że warto, aby współpraca międzynarodowa był narzędziem wykorzystywanym przez organizacje, samorządy, przedsiębiorców i studentów. Dlatego inspirujemy do nawiązywania partnerstw zagranicznych oraz realizacji wspólnych projektów. Poszukujemy dobrych pomysłów i wskazujemy na możliwości ich finansowania. Rozmawiamy o interesach, możliwościach i potrzebach.  

Od 2018 do 2021 roku byliśmy instytucją koordynującą w Programie Erasmus+, co oznacza, że pomagaliśmy wolontariuszom z zagranicy w zdobywaniu doświadczenia wolontaryjnego w polskich organizacjach pozarządowych. W ten sposób pracowaliśmy z wolontariuszkami i wolontariuszami z Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

Natomiast nasze działania w obszarze współpracy międzynarodowej realizowaliśmy w latach 2013-2015 pod szyldem "Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu", który prowadziliśmy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wcześniej, od 2000 do 2012 roku prowadziliśmy "Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu". Jednymi z naszych najważniejszych doświadczeń są także dwie edycje Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych.