Społecznicy toruńscy

Szczególnie bliska jest nam historia, ta bardziej odległa i ta współczesna. Interesują nas nie tylko ważne wydarzenia z przeszłości, ale przede wszystkim ludzie, którzy prowadzili aktywne życie społeczne. Szukamy i odkrywamy społeczników Torunia - miasta w którym Fundacja ma siedzibę, - którzy poprzez oddolne działania wpływali na jego rozwój.

Chcemy również przypominać inicjatywy oraz organizacje, które wywarły znaczący wpływ na społeczną i obywatelską tożsamość Torunia. Także w historii znajdujemy źródło inspiracji dla współczesnych społeczników oraz sektora pozarządowego.

Więcej na www.spolecznicy-torunscy.pl >>>