Poradnictwo prawne i obywatelskie

Ponieważ w naszej działalności stykaliśmy się często z bezradnością obywateli w kwestiach prawnych, aby im pomóc, stworzyliśmy "Biuro dla Obywatela", czyli miejsce, w którym udzielamy informacji i porady prawnej. Działalność "Biura" polega obecnie przede wszystkim na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we Włocławku przy ul. Długiej 28 (do 2022 roku prowadziliśmy także punkt przy ul. Żabiej 12a). Pomoc Biura wychodzi naprzeciw osobom poszukującym odpowiedzi na problemy życia codziennego, niezrozumienie skomplikowanych procedur prawnych oraz poczucia bezradności wobec aparatu urzędniczego. W ramach prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stworzyliśmy również materiały informacyjne dostępne do pobrania na stronie internetowej "Biura dla obywatela". Nieodpłatna pomoc prawna dostępna jest dla wszystkich, którzy nie mają możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawników.

 

Nasze działania skupiamy na angażowaniu społeczeństwa w rozwiązywanie problemów w sposób samodzielny, na skupianiu uwagi na własnych możliwościach. Angażujemy również kujawsko-pomorskie gminy we wspólne z nami organizowanie bezpłatnych dyżurów radców prawnych oraz prowadzenie spotkań edukacji obywatelskiej.

Więcej na www.biuro-obywatela.pl >>>