Dla trzeciego sektora

Należymy do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którą powołaliśmy wraz z grupą kilku organizacji pozarządowych z województwa. Współpracujemy z wieloma organizacjami i podmiotami z terenu całego kraju - jesteśmy wykonawcami zadań publicznych, realizujemy własne projekty, angażujemy się w grupy robocze i zespoły specjalistów.

Pomagamy stowarzyszeniom i fundacjom w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością, a przede wszystkim wspieramy realizację ich pomysłów i planów. Posiadamy wiedzę i liczne doświadczenia w pomocy prawnej organizacjom, w prowadzeniu księgowości dla organizacji, jak i w promowaniu ich działalności (akcjach promocyjnych, budowaniu stron www itp.). Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w regionie – radcami prawnymi, księgowymi, ekspertami ds. pozyskiwania środków.

Przykładem naszych szerokich działań na rzecz organizacji pozarządowych jest ponadtrzyletni (2017-2021) wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, pt. "Organizacje stanowią prawo". Inicjatywa ta powstała z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, a my odpowiadaliśmy w tym przedsięwzięciu za przeprowadzenie trzech edycji Szkoły Stanowienia Prawa dla łącznie 52 reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych. Na bazie absolwentów Szkoły powstało Forum Dobrego Prawa, które aktywne jest do dziś.

Projekt "Organizacje stanowią prawo" zrealizowaliśmy wspólnie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych (Liderem projektu) oraz CISTOR – Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne i Fundacją Stabilo korzystając z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
 

Więcej informacji na www.federacja-ngo.pl >>>

.